Toegang 

 Nieuws
 Foto's
 Competitie teams
 Training
 Activiteiten
 Over vereniging
 Bestuur en commissiesBardienstregeling
 Patrick Jansen  11. Bar en park  212x gelezen

Onderdeel van jouw lidmaatschap is de verplichting om 3 bar- of keukendiensten per jaar te vervullen. Inschrijven is mogelijk door in te loggen op de website met je KNLTB-nummer en wachtwoord. (wanneer u deze niet meer weet, kunt u deze opnieuw opvragen bij leden.tvhb@gmail.com).

Vóór 1 januari moet u de bardiensten (link: https://bardienstplanner.afhangbord.nl/45161) ingevuld hebben.

Klik op "lees meer" voor de gehele bardienstregeling.

Bij het inschrijven voor de bardiensten gelieve rekening te houden met de volgende regels:

 • U mag inschrijven voor maximaal 1 bar- of keukendienst per dag.
 • Bar- of keukendiensten mogen niet gecombineerd worden met tennissen
  (competitie, toernooi of vrij tennissen).

Voorafgaand en tijdens de bar- of keukendienst

 • U bent 10 minuten voor aanvang van de dienst aanwezig
 • U stelt u in verbinding met de voorgaande bardienstmedewerker(s) voor bijzonderheden bij de overdracht (zelfde procedure bij overdracht aan evt. opvolgende ploeg aan het einde van je bardienst)
 • U raadpleegt de barinstructie (zwarte map)
 • U dient de volledige bardienst zelf te voldoen. Bij overdracht aan anderen blijf u verantwoordelijk!

Wat te doen als je onverhoopt je bardienst niet kan vervullen?

Ziekte of persoonlijke omstandigheden waardoor u uw bardienst niet kan vervullen zijn altijd vervelend. Voor u in de eerste plaats en ook voor de vereniging. Daarom hebben we de volgende procedure afgesproken. Hoofdregel hierbij is: U dient zelf voor vervanging te zorgen door:

 • Uw bardienst te ruilen of over te laten nemen door een ander verenigingslid
 • Als voorgaande niet lukt schakelt u de noodlijst bardienst in. Tegen betaling van € 25,- (zelf te voldoen; de vereniging speelt hierin geen rol) wordt uw bardienst overgenomen.
 • Als voorgaande stappen niet lukken neemt u contact op met Robert Husson (Tel: 06-28952875)

Noodlijst

Nr

Naam

E-mailadres

Telefoonnummer

1

Roel Baljon

forbal198@hotmail.com

06 2730 4731

2

Willem Zandbergen

willem.zandbergen1957@gmail.com

06 3964 6004

3

Joep Verheijden

joep@joepiler.com

06 1646 4174

4

Joep Adan

joepadan@hotmail.com

06 4630 5088

5

Ronald Meulendijks

ronald_meulendijks@hotmail.com

06 4827 0923

6

Hanneke Dokman

hannekedok@gmail.com

06 5150 9003

7

Robert Husson

Robert.wijnkunst@gmail.com

06 2895 2875

8

Albert Dreher

acdreher@hotmail.com

06 2128 4789

Maatregelen bij niet nakomen van verplichtingen:

Meestal gaat het goed. Er zijn echter altijd omstandigheden mogelijk waardoor bovenstaande procedure niet is gevolgd. Wees dan sportief en accepteer de consequenties in het belang van de vereniging.

 • Bij niet verschijnen voor een bardienst ontvangt u een email waarin u wordt gesommeerd om binnen 14 dagen een barboete te voldoen van € 35,-
 • Indien uw betaling niet binnen die termijn op de bankrekening van TVHB is bijgeschreven, wordt uw toegangspas geblokkeerd tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

Sportieve groeten,

De Barcommissie

maandag 11 september 2017, 17:22 uur

Bardienstregeling

Onderdeel van jouw lidmaatschap is de verplichting om 3 bar- of keukendiensten per jaar te vervullen. Inschrijven is mogelijk door in te loggen op de website met je KNLTB-nummer en wachtwoord. (wanneer u deze niet meer weet, kunt u deze opnieuw opvragen bij leden.tvhb@gmail.com).

Vóór 1 januari moet u de bardiensten (link: https://bardienstplanner.afhangbord.nl/45161) ingevuld hebben.

Klik op "lees meer" voor de gehele bardienstregeling. Nieuws 
Alle berichten

Nieuws per onderwerp:
 01. Lidmaatschap
 02. Tennisles
 03. Jeugdactiviteiten
 04. Mededelingen aan TVHB leden
 05. Reglementen
 06. Competitie tennis
 06. Sponsor worden?
 07 Alles over Toernooien JEUGD
 08 Alles over TVHB Toernooien
 09. Toernooien OPEN
 10. Toernooien EXTERN
 11. Bar en park
 12. Jeu de Boule
 13. Clubblad 'Tie Break'
 14. Archiefstukken 2016
 15. Archiefstukken 2015
 16. Archiefstukken 2014
 KNLTB

Nieuws op datum:
Nieuws via RSS:
xml Nieuws
xml Reacties
Meer over RSS...


 Activiteiten 
20 Januari
 Winteroutdoorcompetitie

25 Januari
 ALV 2018 jan start om 19:30 uur

27 Januari
 Winteroutdoorcompetitie (Inhaal)

3 Februari
 Winteroutdoorcompetitie (Inhaal)

10 Februari
 Winteroutdoorcompetitie (Inhaal)

17 Februari
 Winteroutdoorcompetitie (Inhaal)

 Competitie teams 
Senioren
 Vrijdag Gemengd
 Zaterdag Dames
 Zaterdag Gemengd
 Zaterdag Heren